Proiecte de Topografie din portofoliul  West Cad …

01

SC DAS SRL, SC RADALEX SRL

Asigurarea de asistenta tehnica in vederea executarii de lucrari de specialitatedin domeniul topografiei ingineresti pentru proiectele UBC 1, UCB 2, UCB 3  Timisoara – Complex Openville , Tunel Auto Open Ville Timisoara (trasări, poziționari casete buloane ancoraj , verticalizări stâlpi, transmiteri cote nivel, etc).

Beneficiar : AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BUCUREŞTI

Proiecte CESAR – „Completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agiculturii” (proiect finanţat de Banca Mondială), Servicii pentru: „Înregistrarea sistematică a imobilelor din comuna Sîntandrei, judeţul Bihor; comuna Bârsa, judeţul Arad, comuna Siria, judetul Arad din Lotul 2

02

03

Beneficiar : COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA

  • Întocmire documentații cadastrale și derulare procedură de expropriere în baza Legii 255/2010 a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN76 Deva-Oradea, sectorul Șoimuș-Brad” și cuprinse în H.G. nr. 1076/2013”
  • Intocmirea documentatiei tehnico-economice in vederea dobandirii prinexpropriere/transfer a imobilelor necesare executarii lucrarii de utilitate publica “ Varianta de ocolire Targu-Jiu” pe raza localitatilor Targu-Jiu si Bumbesti Jiu, judetul Gorj.

Beneficiar : SC SALIGNY CONSTRUCTIONS SRL

Efectuarea masuratorilor topografice si aviz OCPI la : Tronsonul 2 ( intre Pasaj CF Calea Sagului si limita Teritoriala- administrativa Timisoara): zona neinscrisa in cartea funciara, cu interventii majore de largire cai de circulatie, exproprieri, eventual realocari de retele, extindere linii tramvai, piste biciclete … etc precum si  Studiu Geotehnic pentru drumuri de acces pe o lungime de 4,50 km cu câte două sondaje realizate prin carotare pe 1 km lungime

04

05

Beneficiar : Spitalul Municipal Timisoara

 

 

Ridicari topografice si realizarea de documentatii de specialitate (Edificari constructii, dezmembrari , alipiri , actualuzari de date etc. ) privind imobilele aflate in proprietatea/concesiunea Spitalului Clinic Muncipat Timisoara.

Beneficiar : COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE „C.F.R”- S.A

Intocmire documentatii de cadastru si inscrierea in Cartea Funciara a bunurilor din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerul Transporturilor si concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate “CFR” SA pentru obiectivele situate pe raza Sucursalelor RCF Constanta si RCF Craiova.

06