Extrase de Carte Funciara *

 

Comanda ONLINE extrasul de carte funciara si alte documente publice OCPI.

Primesti documentul prin curier sau posta la timp – fara cozi, fara drumuri inutile ( sau il ridici de la sediul nostru).

CF Simplu - 50 lei + TVA

Procedura:

   Comanda este preluata dupa primirea facturii proforme de catre solicitant iar finalizarea comenzii se va face dupa trimiterea confirmarii platii de catre solicitant la adresa office_wsb@yahoo.com.

De la primirea confirmarii platii, comanda se va onora in termen de 3 zile lucratoare.

Daca se doreste ridicarea originalului, se poate face la sediu SC. WEST CAD SRL pe str. Grigore T. Popa, nr. 4B in termen de 30 zile. Tel: 0786245117

Extras CF - Nu se cunosc datele 100lei

Procedura:

  Comanda este preluata dupa primirea facturii proforme de catre solicitant iar finalizarea comenzii se va face dupa trimiterea confirmarii platii de catre solicitant la adresa office_wsb@yahoo.com.

De la primirea confirmarii platii, comanda se va onora in termen de 3 zile lucratoare.

Daca se doreste ridicarea originalului, se poate face la sediu SC. WEST CAD SRL pe str. Grigore T. Popa, nr. 4B in termen de 30 zile. Tel: 0786245117

Extras CF Urgenta - 150 lei + TVA

Procedura:

   Comanda este preluata dupa primirea facturii proforme de catre solicitant iar finalizarea comenzii se va face dupa trimiterea confirmarii platii de catre solicitant la adresa office_wsb@yahoo.com.

De la primirea confirmarii platii, comanda se va onora in termen de 3 zile lucratoare.

  Daca se doreste ridicarea originalului, se poate face la sediu SC. WEST CAD SRL pe str. Grigore T. Popa, nr. 4B in termen de 30 zile. Tel: 0786245117

Cartea funciară este un registru public din Romania, care cuprinde evidența juridică integrală și exactă a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice și juridice din aceeași localitate.

Prin cartea funciară se dovedește existența dreptului real înscris, în folosul persoanei care a dobândit sau constituit cu bună-credință un drept real imobiliar, atâta timp cât nu se dovedește contrariul. Publicitatea imobiliară se îndeplinește pe tot teritoriul României prin carte funciară și are ca obiect înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifică sau care, după caz, se sting și se radiază, ca urmare a actelor și faptelor juridice referitoare la un bun imobil. În cartea funciară se mai înscriu, sau, după caz, se radiază și alte raporturi juridice, drepturi personale, interdicții, incapacități și litigii judiciare în legatură cu bunul imobil.

Orice întabulare a unui contract de vânzare-cumparare (echivalentul transcrierii în Registrul de inscriptiuni și transcriptiuni imobiliare) trebuie precedată de deschiderea Cărții funciare. Deschiderea cărții funciare nu este condiționată de o vânzare, dar se realizează cel mai adesea în această situație.

Pentru fiecare imobil se deschide o singură carte funciară. Cartea funciară este alcatuită din titlu, indicând numarul ei și numele localității în care este situat imobilul, precum și din trei parti:

A. Partea I  sau foaia de avere (A) referitoare la descrierea imobilelor + anexa I la foaia de avere a carții funciare cuprinzând planul imobilului

B. Partea a II-a sau foaia de proprietate (B), referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate.

C. Partea a III-a sau foaia de sarcini (C), referitoare la înscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini.

Partea I sau foaia de avere (A) referitoare la descrierea imobilelor, cuprinde:

a) numărul de ordine ce reprezintă un indicativ pentru teren A.1 și unul pentru fiecare construcție începând cu A.1.1 și cel cadastral al imobilului ( număr intreg de la 1 la infinit, unic pentru fiecare imobil)

b) suprafața imobilului, reieșită din măsurători cadastrale, destinația, categoriile de folosință și după caz, construcțiile.

c) planul imobilului cu descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cărții funciare, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

Partea a II-a sau foaia de proprietate (B), referitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale cuprinde:

a) numele proprietarului;

b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum și menționarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept;

c) strămutările proprietății;

d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul de folosință cu titlu gratuit, corespunzătoare proprietății publice;

e) servituțile constituite în folosul imobilului;

f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la proprietate;

g) recepția propunerii de dezmembrare ori de comasare și respingerea acesteia, respingerea cererii de recepție și/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;

h) obligații de a nu face; interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare și amenajare;

i) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil și clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil;

j) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărții funciare, cu privire la înscrierile făcute;

Partea a III-a sau foaia de sarcini (C), referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție și sarcini, cuprinde:

a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitație, servituțile în sarcina fondului aservit, ipoteca și privilegiile imobiliare, precum și locațiunea și cesiunea de creanță;

b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;

c) sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale;

d) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte

Cuprinsul Cărții Funciare

Cartea Funciară este alcătuită din titlu si din trei parti : A,B,C.

Titlul Cartii Funciare cuprinde: numarul Cartii Funciare, denumirea Unitatii Administrativ Teritoriale ( oras, comuna)  in care este situat imobilul, precum si alte mentiuni stabilite prin legi speciale.

Documentatiile cadastrale se receptioneaza de catre OCPI, cu atribuire de NC  ( numar cadastral) unic pe UAT respectiva.

Cartile funciare se numeroteaza pe fiecare UAT

 1.  numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului;
 2.  adresa administrativă a imobilului;
 3.  suprafaţa imobilului rezultată din măsurători, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile;
 4.  extrasul de plan cadastral, care constituie anexă la partea I a cărţii funciare;
 5.  numele/denumirea proprietarului;
 6. actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum și menționarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept;
 7.  strămutările proprietății;
 8. dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul de folosință cu titlu gratuit, corespunzătoare proprietății publice;
 9.  servituțile constituite în folosul imobilului;
 10.  faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la proprietate;
 11. recepţia propunerii de dezlipire ori de alipire şi respingerea acesteia, respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;
 12. obligații de a nu face, interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezlipire, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare;
 13. clauza de inalienabilitate a imobilului și clauza de insesizabilitate;
 14. orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a Cărții Funciare, cu privire la înscrierile făcute.

 

Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a a cărții funciare, se vor indica:

 1. numărul curent al operațiunii înscrise;
 2.  înscrisul/înscrisurile pe care se întemeiază înscrierea;
 3.  indicarea tipului de înscriere;
 4.  observații, după caz.
 5. dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitație, servituțile în sarcina fondului aservit, ipoteca și privilegiile imobiliare, precum și locațiunea și cesiunea de creanță;
 6. faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;
 7. sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor;
 8. orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile efectuate în această parte

Definitie Imobil

Prin imobil, se întelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități  administrartiv-teritoriale, cu unul sau mai mulți proprietari, care se identifica printr-un număr cadastral unic.

Unitatea administrative teritoriala UAT
UAT- parte componenta a teritoriului tarii, cu populatia si institutiile aferente, denumita si organizata prin lege. In tara noastra unitatile administrativ-teritoriale sunt judetele, orasele, dintre care unele sunt municipii, si comunele.

 Planul cadastral de carte funciara

un document tehnic, intocmit in sistemul de coordonate stereografic 1970, care contine limitele imobilelor si ale constructiilor permanente inscrise in cartea funciara, numarul cadastral si se realizeaza pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala;

Extrasul de plan cadastral de carte funciară

 secţiunea din planul cadastral de carte funciară, cu reprezentarea imobilului şi a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului şi menţiunea datei ultimei actualizări a bazei de date grafice cu privire la imobilul în cauză

Documentaţia cadastrală constituie actul de constatare a situaţiei reale din teren potrivit art. 258 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Număr cadastral NC

Numărul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legătură între baza de date grafică şi baza de date textuală în sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară