West Cad

    Cadastru

Cadastru . . intabulari . . certificate de urbanism . . .PUZ . .

WestCad se adreseaza atât  persoanelor fizice cât si juridice oferind urmatoarele servicii:

 • documentatii de intabulare in cartea funciara a terenurilor si constructiilor

 • documentatii de alipiri imobile

 • documentatii de dezlipiri imobile

 • documentatii pentru PUD, PUZ, PUG,

 • documentatii pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol si obtinerea avizelor aferente

 • apartamentari, subapartamentari, relevee spatii comerciale

 • documentatii pentru schimbare de destinatie

 • certificate de urbanism

Documentatii

Intabulare terenuri

 

 • Titlu de proprietate – copie legalizata
 • contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copie legalizata;
 • certificat fiscal – original;
 • actele de identitate ale proprietarului – copie.

Intabulare constructii

 • Extras de carte funciara
 • copie;autorizatie de constructie,
 • proces verbal de terminare a lucrarilor
 • planse vizate spre neschimbare intocmite de arhitect – copie;
 • adeverinta de existenta a constructiei – original;
 • certificat fiscal cu valoarea de impozitare a constructiei – original
 • actele de identitate ale proprietarului – copie.

Oferim sprijin pentru obtinerea adeverintei de regularizare de la INSPECTORATUL DE SAT IN CONSTRUCTII si a adeverintei de existent de la primarie.

Alipire si dezlipire a terenurilor intravilane si extravilane

 •  Extras de carte funciara – copie;
 • certificat de urbanism (dupa caz) – copie;
 • actele de identitate ale proprietarului – copie.

Oferim sprijin pentru obtinerea certificatului de urbanism de la Primarii/Consiliul Judetean, dupa caz

Scoaterea definitiva din circuitul agricol si obtinerea avizelor aferente

 • Extras de carte funciara – copie;
 • certificat de urbanism- copie;
 • avize ANIF si OSPA
 • actele de identitate ale proprietarului – copie.

Oferim sprijin pentru obtinerea avizelor ANIF, OSPA  si alte avize solicitate in Certificatul

Apartamentari, subapartamentari, relevee spatii comerciale

 • Extras de carte funciara – copie;
 • planse vizate spre neschimbare intocmite de architect – copie;
 • certificate de urbanism (dupa caz) – copie
 • act administrativ emis de primarie (dupa caz) – original
 • actele de identitate ale proprietarului – copie.

Schimbare de destinatie

 Extras de carte funciara – copie

 • actele de identitate ale proprietarului – copie.
 • Certificate de urbanism – copie
 • Adeverinta pentru schimbare de destinatie – original

In cazul in care imobilul sufera modificari de structura mai sunt necesare urmatoarele acte:

 • autorizatie de constructie – copie
 • proces verbal de terminare a lucrarilor – original
 • planse vizate spre neschimbare intocmite de arhitect – copie;
 • adeverinta de existenta – original;
 • actele de identitate ale proprietarului – copie.

Certificate de urbanism

 • Extras de carte funciara – copie;
 • actele de identitate ale proprietarului – copie.

Realizarea proiectelor de Plan urbanistic general

 • Extras de carte funciara – copie;
 • actele de proprietate – copie
 • actele de identitate ale proprietarului – copie.

Realizarea proiectelor de Plan urbanistic zonal (PUZ) si Plan urbanistic de detaliu (PUD).

 • Extras de carte funciara – copie;
 • certificat de urbanism- copie; 
 • actele de proprietate – copie actele de identitate ale proprietarului – copie

 

Certificat energetic

 • Extras de carte funciara – copie;
 • actele de identitate ale proprietarului – copie.
 • Relevee – copie

Oferim sprijin pentru realizarea releveelor necesare prin deplasare la fata locului in vederea executarii masuratorilor .